MINI WYŚCIG „SOLIDARNOŚCI” 4.07.2010 r.

Dodane: 7 lutego 2021 r.

Zabawa odbyła się na Rynku w Jarosławiu w dniu 04.07.2010 roku w godzinach od 12:00 do 13:30. Mini Wyścig „Solidarności” organizowany był przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Miasta Jarosławia. 

W imprezie mogli uczestniczyć chłopcy i  dziewczęta urodzeni w roku 1998 i powyżej pod warunkiem, że nie byli zrzeszeni w żadnych klubach i przybyli na imprezę z rodzicami lub opiekunami, którzy przekazali ich pisemna zgodę na udział zainteresowanego  w wyścigu oraz legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia. Warunkiem uczestnictwa w zabawie było posiadanie sztywnego kasku. 

Dystanse wyścigów:

a)      kategoria przedszkolna (powyżej 7 lat) dystans około 150 m

b)      kategoria uczniowska młodsza (7 i 8 lat) dystans około 300 m

c)      kategoria uczniowska średnia (9 i 10 lat) dystans około 900 m

d)      kategoria przed gimnazjalna (11 i 12 lat) dystans około 1200 m 

Każdy z zawodników otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie a trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców statuetki oraz nagrody rzeczowe.