BEZPIECZNY JAROSŁAW

Dodane: 7 lutego 2021 r.

,Bezpieczny Jarosław” – to program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców miasta, powiatu, gminy, dzielnicy parafii, osiedli,szkoły. W swej istocie jest dokumentem o charakterze działań profilaktycznych w sferze społecznej. Powstał w wyniku konsultacji prowadzonych z wieloma środowiskami zainteresowanymi zmianą niekorzystnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przy założeniu, iż warunkiem skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi podmiotami społecznymi.

Realizowane programy profilaktyczne :

– pierwsza pomoc- ratownicy są  wśród nas 

– bezpieczne wakacje 

– prowadzę jestem trzeźwy

– strażacy dzieciom

– bezpieczny internet

– prawo dla każdego15 czerwca 2010 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Jarosławiu w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” odbył się „Turniej Wiedzy i Umiejętności” w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Jarosławia.