Oddaj krew – 1 czerwca

Dodane: 27 maja 2022 r.

Wszystkich, którzy chcą podzielić się tym cennym darem zapraszamy 1 czerwca do jarosławskiego
MOSiR-u.

Ekipa wyjazdowa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie będzie pobierać krew w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 9.00 -12.00.