14 sierpień 2020, imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

KOMUNIKAT !

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu zaprasza Kluby i Stowarzyszenia realizujące zadania statutowe               z obszaru KFSiR zarejestrowane i działające w GMJ do składania wniosków na:

1. Współrealizację imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach Kalendarza imprez MOSiR 2019 (w obszarze zadań zleconych).

Wnioski należy składać w sekretariacie MOSiR w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z opisem „impreza rekreacyjno sportowa - wniosek".

Termin składania wniosków: do 15.01.2019 r. godz. 15.00

Wnioski złożone po terminie lub w innej formie niż opisana w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Powołana Komisja rozpatrzy wnioski po podjęciu przez RM uchwały budżetowej
i ogłoszeniu poziomu dotacji na ten cel.

Informacja o włączeniu zgłoszonych imprez do Kalendarza MOSiR zostanie przekazana do dnia 04.02.2019 r.

2. Realizację przez Kluby i Stowarzyszenia zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć szkolenia sportowego z dziećmi i młodzieżą w ramach umów zleceń tzw. Miejskiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży (w strukturze MOSiR).

Do składania wniosków zapraszamy Kluby i Stowarzyszenia realizujące zadania statutowe z obszaru KFSiR zarejestrowane i działające na terenie GMJ

Termin składania wniosków do:

• 7.01.2019r. godz. 15.00 - w przypadku zajęć realizowanych począwszy od 2.01.2019
• 11.01.2019r. godz. 15.00 - w przypadku zajęć realizowanych począwszy od 15.01.2019
• 18.01.2019r. godz. 15.00 - w przypadku zajęć realizowanych począwszy od 1.02.2019
Brak złożonego wniosku w ostatnim podanym powyżej terminie oznacza brak zainteresowania w/w zadaniem.

Wnioski należy składać w sekretariacie MOSiR w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach opatrzonych opisem „Zajęcia szkoleniowe z dziećmi i młodzieżą - wniosek" (wnioski złożone inną drogą oraz w innej formie nie będą rozpatrywane).

Wnioski jak co roku rozpatrzy powołana Komisja po podjęciu przez RM uchwały budżetowej i ogłoszeniu poziomu dotacji na ten cel.
Informacja o decyzjach Komisji zostanie przekazana klubom do dnia 4.02.2019.

« powrót  |  
do góry  |  

Obiekty

Kontakt

Administracja
tel. (0-prefix-16) 6215658
fax tel. (0-prefix-16) 6215658 w.27

Hala Sportowo-Widowiskowa
tel. (0-prefix-16) 6215658 w.21, mosir@jaroslaw.pl 

Imprezy sportowe - informacje, zapisy imprezy.mosir@jaroslaw.pl 

Kryta Pływalnia
tel. (0-prefix-16) 6244141, plywalnia.mosir@jaroslaw.pl 

Hotel "Turkus"
tel./fax (0-prefix-16) 6212640
tel. (0-prefix-16) 6215658 w 31,32, hotel.turkus@jaroslaw.pl
skype: hotelturkus
www: hotel.jaroslaw.pl

Stadion Miejski
tel. 530 429 459

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail: